Elektromonter mreža i postrojenja

ELEKTROMONTER MREŽA I POSTROJENJA (3)
Bavi se postavljanjem i održavanjem instalacija i električne mreže niskog i visokog napona. Mreže mogu biti nadzemne i podzemne. Služe za rasvetu naselja i puteva, za grejanje, klimatizaciju... Postavlja razvodne ormane i posebne mreže za zaštitu od električnog udara, održava transformatorske i komandne stanice, dalekovode i ostale elektroenergetske sisteme. Takođe, obavlja demontažu. Potrebno je da bude spretan, oprezan i veoma odgovoran. Uglavnom radi u timu i pod raznim vremenskim uslovima. Radno vreme često se prilagođava zahtevima posla. Može da radi u raznim preduzećima, servisima i u elektroprivredi Srbije. Takođe, može da osnuje sopstveni servis ili firmu, ili da razvija posao u trgovini elektroopreme.

Nastavni plan i program opšteobrazovnih predmeta  možete preuzeti ovde- nastavni plan i program stručnih predmeta možete preuzeti ovde

7947212826 8cff336dab b