Stomatološka sestra-tehničar

      Pomaže lekaru stomatologu da obavi sledeće poslove: popravke, lečenje, vađenje zuba i sl. Priprema zubarske uređaje, instrumente, lekove i potreban materijal, kako bi sve blagovremeno bilo dostupno stomatologu. Prati rad stomatologa, dodaje mu potrebne instrumente, lekove, tampone, anestetike.Steriliše i održava instrumente. Proziva pacijente, zakazuje, priprema pacijente za rendgenska snimanja, vodi evidenciju o uslugama, utrošku materijala, popunjava recepte, sređuje kartoteku. Radi u ambulantama, pretežno stojeći i u pokretu.

Nastavni plan za ovaj profil možete preuzeti ovde