Organizator poslova obezbeđenja

USLOVI ZA UPIS KANDIDATA
Uslov za upis je završeno srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju za:
– tehničara obezbeđenja ili
– tehničara društvene samozaštite (po ranijim programima).
Sva lica moraju imati najmanje dve godine radnog iskustva
na poslovima obezbeđenja imovine i lica.

Cilj nastave ovog predmeta je sticanje elementarnih teorijskih znanja o organizaciji
službe obezbeđenja u preduzećima, ustanovama i državnim organima i drugim organizacijama i osposobljavanje za praktičnu primenu stečenih znanja u konkretnim slučajevima.
- upoznavanje osnovnih principa efikasne organizacije rada i komunikacije sa ljudima;
- upoznavanje pozitivnih pravnih propisa o bezbednosti i osposobljavanje za njihovu primenu u praksi;
- osposobljavanje za organizovanje svih subjekata za efikasno izvršavanje poslova otklanjanja uzroka i posledica ugrožavanja života i bezbednosti ljudi i sprečavanje nastajanja materijalnih šteta.

  Nastavni plan za ovaj profil mozete preuzeti ovde