Medicinska sestra-tehničar za rad u gerijatriji

 

Pravo na upis imaju kandidati sa stečenim srednjim obrazovanjem
u području rad zdravstvo i socijalna zaštita u četvorogodišnjem
trajanju za obrazovne profile:
-medicinska sestra-tehničar
-genikološko-akušerska sestra
-pedijatrijska sestra – tehničar;
-medicinska sestra – vaspitač;
-fizioterapeutski tehničar;
-stomatološka sestra – tehničar;

2. Stečenim srednjim obrazovanjem u trogodišnjem trajanju
za obrazovne profile:
– zdravstveni negovatelj – ogled;
– maser – ogled;
uz uslov da imaju najmanje dve godine radnog iskustva u oba­
vljanju poslova u području rada zdravstvo i socijalna zaštita.

uz uslov da imaju najmanje dve godine radnog iskustva u obavljanju
poslova u okviru obrazovnog profila

Ostvarivanjem sadržaja programa kandidat se osposobljava za stručno obavljanje sledećih grupa poslova i radnih zadataka:
-zna i primenjuje osnovne principe zaštite starih, iznemoglih, hendikepiranih i hroničnih bolesnika u kućnim, socijalnim i zdravstvenim ustanovama;
-prepoznaje specifične probleme starih, identifikuje i razume potrebe starih, vrši procenu funkcionalnih sposobnosti i mogućnosti samozbrinjavanja i zbrinjavanja starih u institucijama;
-poseduje veštine komunikacije sa bolesnicima/štićenicima, rodbinom i kolegama;
-primenjuje veštine po procesu zdravstvene nege u pristupu starom bolesniku, trijaži obolelih, planiranju zdravstvene nege u uslovima smeštaja lečenja ili produženog lečenja;
-realizuje zdravstvenu negu starih u odnosu na telesne, socijalne i psihološke potrebe i probleme;
-u svom profesionalnom radu praktično primenjuje znanja o različitim stanjima i poremećajima kod starih osoba obolelih
od respiratornih, kardiovaskularnih, gastrointestinalnih, neuropsihijatrijskih, urogeni- talnih, endokrinih oboljenja i oboljenja krvi;
-u kućnim uslovima i socijalnim ustanovama opslužuje stare, hendikepirane i iznemogle osobe, sprovodeći njihovu ishranu,
organizujući socijalne aktivnosti i zdravstveno-vaspitni rad u cilju poboljšanja kvaliteta života;
-zna da primeni odgovarajuća pomagala za očuvanje integriteta kože i zaštite lokomotornog sistema i jednostavnih
fizikalnih i rehabilitacijskih metoda;
-vodi medicinsku dokumentaciju, dokumentaciju materijalnog poslovanja i drugu vrste dokumentacije;
-radi na jačanju profesionalnih i ličnih kapaciteta pružaoca usluga za funkcionisanje u timu, poštovanje etičkih principa
i kodeksa i zaštite od sindroma izgaranja.

Nastavni plan za ovaj profil možete preuzeti ovde