Fizioterapeutski tehničar

 

FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR 
U dogovoru sa lekarom primenjuje razne postupke terapije primenom struje, toplote, hlađenja,
ultrazvuka i masaže (ručno i uz pomoć raznih aparata) da bi se sprečile trajne posledice bolesti i
ozleda. Povećava pokretljivost i ublažava bolove pacijentima, podučava ih i motiviše da sami vežbaju
i služe se štakama, protezama, kolicima i drugim pomagalima. Bolesnicima, deci i omladini
daje savete o pravilnom kretanju i držanju tela. Radi u zatvorenoj prostoriji. Tokom masaže prilagođava
položaj svog tela položaju pacijenta i koristi fizičku snagu, kao i spretnost ruku i prstiju.

Nastavni plan za ovaj profil možete preuzeti ovde