Uslovi upisa

 

PREKVALIFIKACIJA- Promena obrazovnog profila (smera) iz bilo kog područja rada posle završene bilo koje stručne škole u četvorogodišnjem trajanju.

 DOKVALIFIKACIJA- Promena obrazovnog profila (smera) posle završene škole u trogodišnjem trajanju i prelazak na viši stepen stručne spreme u bili kom područjau rada.

 SPECIJALIZACIJA u trajanju od jedne godine: kandidat mora da ima završenu školu u istom obrazovnom profilu za koji hoće da se specijalizuje i dve godine radnog iskustva. Za područje rada saobraćaj za instruktora kandidat mora da dostavi potvrdu da poslednjih pet godina nije pravosnažno osuđivan za krivično delo ugrožavanja bezbednosti saobraćaja.

 Dokumentacija za upis:

 1.Overene fotokopije svedočanstava i diplome završene škole

 2.Kopija lične karte 

 3. Kopija izvoda iz matične knjige rođenih

 4. Kopija matičnog lista venčanih, ukoliko je menjano prezime

Prijavu za upis možete preuzeti ovde

 

finansijski tehnicar 1